Trung Quốc công bố báo cáo “Sự thật về Mỹ xâm phạm nhân quyền của người tị nạn và người nhập cư”

2023-03-30 15:01:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/3, Trung Quốc công bố báo cáo “Sự thật về Mỹ xâm phạm Nhân quyền của người tị nạn và người nhập cư”. Báo cáo đã ghi lại trung thực những hành vi tội ác và vết nhơ của Mỹ về vấn đề xâm phạm nhân quyền của người tị nạn và người nhập cư từ nhiều góc độ lịch sử và thực tế, trong nước và quốc tế, dùng sự thật và số liệu chứng minh rằng Mỹ không phải là “ngọn hải đăng dân chủ” tự khoe trên vấn đề người tị nạn và người nhập cư, mà tràn đầy lời nói dối và tiêu chuẩn kép.

Biên tập viên:La Thành