Đấu thầu tập trung mua sắm dược phẩm do nhà nước Trung Quốc tổ chức đợt thứ 8 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu – bình quân giảm giá 56%

2023-03-30 15:25:06(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/3, tại huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam, đấu thầu tập trung mua sắm dược phẩm do nhà nước Trung Quốc tổ chức đợt thứ 8 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sau khi kết thúc thông báo sẽ công bố chính thức kết quả chọn nhà trúng thầu. Đợt đấu thầu lần này có 39 loại dược phẩm được mua sắm thành công, dược phẩm của nhà thầu được lựa chọn bình quân giảm giá 56%, theo dự toán lượng mua sắm giao ước, dự tính mỗi năm có thể tiết kiệm 16,7 tỷ Nhân dân tệ.

Từ năm 2018 đến nay, Cục Bảo đảm Y tế quốc gia Trung Quốc đã triển khai 8 đợt đấu thầu tập trung mua sắm dược phẩm, tổng cộng đưa vào 333 loại dược phẩm, bình quân giảm hơn 50%.

Biên tập viên:Vũ Minh