Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “Báo cáo về Mỹ xâm phạm nhân quyền năm 2022”

2023-03-28 15:13:18(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/3, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “Báo cáo về Mỹ xâm phạm nhân quyền năm 2022”, vạch trần sự thật việc Mỹ xâm phạm nhân quyền.

Báo cáo gồm bảy nội dung: Lời nói đầu; Chế độ bảo vệ quyền lợi công dân bất lực nghiêm trọng; Dân chủ bầu cử kiểu Mỹ ngày càng sáo rỗng; Phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng ngày càng nghiêm trọng; Điều kiện sống cơ bản của dân chúng tầng lớp thấp nhất khủng hoảng nghiêm trọng; Sự thụt lùi mang tính lịch sử về quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; Tùy tiện chà đạp chính nghĩa xâm phạm nhân quyền nước khác.

Biên tập viên:Vũ Minh