Hội nghị thường niên 2023 Diễn đàn cấp cao Phát triển Trung Quốc: Trung Quốc là thiết bị đẩy và cái neo cho sự phục hồi và phát triển của kinh tế thế giới

2023-03-26 15:10:07(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/3, tại Hội nghị cấp cao kinh tế trong khuôn khổ “Hội nghị thường niên 2023 Diễn đàn cấp cao Phát triển Trung Quốc”, Phó Chủ nhiệm phụ trách công tác thường ngày của Văn phòng Ủy ban Tài chính-Kinh tế Trung ương Trung Quốc Hàn Văn Tú cho biết, Trung Quốc là động cơ chính thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế thế giới. Trong 10 năm qua, tỷ lệ đóng góp trung bình của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế thế giới vượt quá 30%, tỷ lệ đóng góp năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi và phát triển của kinh tế thế giới.

Ông Hàn Văn Tú cho biết, Trung Quốc là nhà cung cấp đáng tin cậy trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi cho rằng, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu được hình thành một cách khách quan dựa trên lợi thế so sánh, và mang tính chất hàng hóa công cộng toàn cầu, mọi người nên cùng bảo vệ, bất chấp quy luật kinh tế và cưỡng bức thực thi “tách rời”, ắt sẽ phương hại đến lợi ích của các nhà sản xuất và người tiêu dùng thế giới.


Ông Hàn Văn Tú cho biết, trong ba năm phòng chống dịch, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại Trung Quốc đã tăng từ 144,4 tỷ USD của năm 2020 lên 189 tỷ USD của năm 2022. Đây là minh chứng tốt nhất cho việc vốn đầu tư nước ngoài tràn đầy niềm tin với Trung Quốc.Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường, thúc đẩy vững chắc mở cửa dưa trên cơ chế như quy tắc, quy chế, quản lý và tiêu chuẩn, tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh hàng đầu định hướng thị trường, pháp quyền và quốc tế hóa, hoan nghênh doanh nghiệp các nước đầu tư vào Trung Quốc, hy vọng các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng một tầm nhìn dài hạn.

Biên tập viên:Vũ Minh