Chủ tịch đảng Xã hội Zambia: Có thể thấy được mọi con đường có lợi cho sự tiến bộ của nhân loại tại Trung Quốc

2023-03-24 10:41:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế “Dân chủ: Giá trị chung của toàn nhân loại” lần thứ hai, Chủ tịch đảng Xã hội Zambia Fred Mmembe cho biết, trong quá trình phát triển, Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc không khai thác thuộc địa ở bất cứ nước nào, không hề cướp đoạt bất cứ nước nào, không để bất cứ nước nào khuất phục. Trung Quốc tận khả năng tôn trọng nước khác, tôn trọng lịch sử, văn hóa của các nước, hơn nữa còn thấy được tính đa dạng của các nền văn minh. Ông cho rằng, mô hình dân chủ của Trung Quốc là mô hình kiểu mẫu cho thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh