Chủ tịch Đảng Cộng sản Tây Ban Nha: Trung Quốc đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách

2023-03-24 10:38:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế “Dân chủ: Giá trị chung của toàn nhân loại” lần thứ hai, Chủ tịch Đảng Cộng sản Tây Ban Nha José Luis Centella cho biết, “ở Trung Quốc, sự phát triển của mô hình dân chủ không thể tách rời với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đó chính là đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách”.

Biên tập viên:Mẫn Linh