Kỷ niệm 10 năm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

2023-03-23 14:44:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là kỷ niệm 10 năm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Mười năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình lần lượt đề xuất các sáng kiến gồm sáng kiến cùng xây dựng “Vành đai và con đường”, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu, Sáng kiến Văn minh toàn cầu, đã làm phong phú nội hàm và con đường thực tiễn của quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, trong bối cảnh cục diện thay đổi trăm năm chưa từng có, đã cung cấp phương án Trung Quốc cho các nước ứng phó với sự biến đổi của thế giới, thời đại và lịch sử.

Mười năm qua, quan điểm này không ngừng phát triển phong phú, nhận được sự hoan nghênh và hưởng ứng ngày càng rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa