Cả nước Trung Quốc đã có 8.155 thôn làng truyền thống được đưa vào danh sách bảo hộ cấp quốc gia

2023-03-22 16:39:49(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/3, phóng viên từ Bộ Nhà ở và Xây dựng thành thị nông thôn Trung Quốc được biết, 1366 thôn làng trong đó có thôn Liễu Lâm Thủy, quận Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh được đưa vào danh sách thôn làng truyền thống đợt thứ 6. Đến thời điểm này, cả nước Trung Quốc đã có 8.155 thôn làng truyền thống được đưa vào danh sách bảo hộ cấp quốc gia.

Biên tập viên:Kiều Quân