Lạc đà Tân Cương từ “con thuyền trên sa mạc” biến thành “con thuyền ngành nghề”

2023-03-21 13:45:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Lạc đà được coi là "con thuyền trên sa mạc". Những năm qua, Tân Cương Trung Quốc không ngừng khai quật tiềm năng ngành nghề lạc đà đặc sắc, để ngành nghề này trở thành con đường quan trọng mang lại thu nhập cho người dân địa phương. Tính đến năm 2022, số lượng lạc đà chưa xuất chuồng ở Tân Cương vào khoảng 220 nghìn con, chiếm 68% tổng lượng trên cả nước, sản lượng sữa lạc đà khoảng 50 nghìn tấn/năm.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa