#Quyếttâmmạnhmẽ Người sáng lập kiêm CEO của iMile

2023-03-19 10:00:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Hoàng Trân là người sáng lập kiêm CEO của iMile. Năm 2017, Hoàng Trân thành lập công ty hậu cần iMile ở Dubai. Bắt đầu với một nhóm chỉ vài người, tầm nhìn của cô ấy là xây dựng mạng lưới phân phối hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp địa phương. Sau nhiều năm phát triển, công ty iMile phát hiện ra rằng các tài xế của công ty đặc biệt là ở Dubai, trước đây 1 ngày chỉ giao được 50,60 đơn hàng, giờ có thể giao hơn 40 đơn đặt hàng trong vòng 3 tiếng.

Trong tương lai, Hoàng Trân muốn chia sẻ công nghệ kỹ thuật số của Trung Quốc với nhiều người hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh