#Quyếttâmmạnhmẽ Nhà sinh thái học người Tây Ban Nha và voi châu Á tỉnh Vân Nam

2023-03-18 10:00:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Tỉnh Vân Nam ở Tây Nam Trung Quốc có đàn voi châu Á đang sinh sống. Voi châu Á được xếp vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Jose Ahimsa Campos-Arceiz là nhà sinh thái học người Tây Ban Nha, đến Xíp-sỏng-bản-na vào năm 2016 để nghiên cứu hành vi của voi châu Á hoang dã, và một mô hình chung sống tốt hơn giữa người và voi. Hiện nay, ông là chuyên gia của Vườn thực vật Nhiệt đới Xíp-sỏng-bản-na, Viện Khoa học Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh