#Quyếttâmmạnhmẽ Ngành sản xuất Trung Quốc

2023-03-17 10:00:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Rodrigo Dangelo, doanh nhân Brazil, đã sống ở Trung Quốc khoảng ba năm rưỡi nay. Ông là một nhà thiết kế, thiết kế dụng cụ thể dục và đồ dùng nhà bếp. Theo ông, Trung Quốc là nơi tốt nhất để sản xuất các sản phẩm, ông đến Trung Quốc để tăng tốc độ sản xuất và làm cho sản phẩm trở nên khả thi”.

Biên tập viên:Vũ Minh