Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình:Cần phải cùng đề xướng phát huy giá trị chung của toàn nhân loại

2023-03-15 22:38:26(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính đảng thế giới.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta cần phải cùng đề xướng phát huy giá trị chung của toàn nhân loại, hoà bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do là sự theo đuổi chung của nhân dân các nước, cần phải lý giải cách nhìn của các nền văn minh khác nhau đối với nội hàm giá trị với tấm lòng rộng mở, không áp đặt giá trị quan và mô thức của mình cho người khác, không làm đối đầu về ý thức hệ.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta cần phải cùng đề xướng tăng cường giao lưu hợp tác nhân văn quốc tế, tìm kiếm thảo luận xây dựng mạng lưới hợp tác đối thoại văn minh toàn cầu, làm phong phú thêm nội dung giao lưu, mỏ rộng kênh hợp tác, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của văn minh nhân loại.

Biên tập viên:Hạ Vi