#Quyếttâmmạnhmẽ Công việc cảnh sát

2023-03-15 10:00:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Đối với cảnh sát, xoa dịu xung đột là không đủ. Điều quan trọng là phải tìm ra một giải pháp làm hài lòng cả hai bên. Phải nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của cả hai bên. Khi bạn nghĩ về những điều này một cách toàn diện hơn, thì tự khắc trong đầu có cách giải quyết vấn đề này.

Biên tập viên:Vũ Minh