#Quyếttâmmạnhmẽ Cô giáo Phan

2023-03-14 10:00:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Phan Đức Hoa là một trong hơn ba triệu người tham gia công tác xóa đói giảm nghèo ở Trung Quốc. Đối với cô Phan, người đã ở một bản làng của tỉnh Quý Châu được ba năm, đến thăm hỏi nhà của các học sinh là một chuyện thường tình. Cô giáo Phan nói: “Chúng ta có trách nhiệm cho bọn trẻ đến trường học, có trách nhiệm làm cho cuộc sống của họ tốt hơn cuộc sống của chúng ta”.

Biên tập viên:Vũ Minh