#Quyếttâmmạnhmẽ Hỗ trợ bởi bảo hiểm y tế

2023-03-13 10:00:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Từ năm 2022, sau khi được hỗ trợ bởi bảo hiểm y tế và các chính sách khác, bệnh nhân SMA từ khắp nơi chỉ cần thanh toán tối thiểu 5.000-8.000 nhân dân tệ cho một mũi tiêm, giá giảm hơn 99%.

Biên tập viên:Vũ Minh