Trung Quốc sẽ giữ vững lằn ranh đỏ của đất canh tác để thúc đẩy phát triển xanh

2023-03-13 17:18:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 12/3, tại "Hành lang Bộ trưởng" của phiên họp thứ ba kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 14, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc Vương Quảng Hoa cho biết, Trung Quốc sẽ giữ vững lằn ranh đỏ của đất canh tác, đảm bảo an toànninh của tài nguyên khoáng sản, thúc đẩy phát triển xanh.

Bộ trưởng Vương Quảng Hoa cho biết, giữ vững nhiệm vụ mục tiêu bảo vệ 1,24 tỷ héc-ta đất canh tác và 1,03 tỷ héc-ta đồng ruộng đất nông nghiệp về cơ bản lâu dài sẽ không thay đổi cho đến năm 2035. Nhu cầu của Trung Quốc về năng lượng mới, khoáng sản vật liệu mới đang tăng nhanh, cần phải tăng cường thăm dò và phát triểnkhai thác khoáng sản trong nước.

Bộ trưởng Vương Quảng Hoa cho biết, năm nay Trung Quốc sẽ tập trung vào việc thúc đẩy trọng điểm để thành lập một loạt công viên quốc gia mới, thúc đẩy việc xây dựng Luật công viên quốc gia, tiếp tục thực hiện bảo vệ và phục hồi các đường bờ biển và vùngvành đai ven biển.

Biên tập viên:Dung Dung