Khoảng 200 chính khách và chuyên gia trên toàn cầu liên danh kêu gọi chấm dứt triệt để bất bình đẳng trong phân phối vắc-xin

2023-03-13 11:21:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Khoảng 200 chính khách, chuyên gia, học giả quốc tế ngày 11/3 pliên doanh công bố bức thư ngỏ, kêu gọi các nước tăng cường hợp tác, chấm dứt triệt để bất bình đẳng trong phân phối vắc-xin.

Bức thư ngỏ này do khoảng 200 nhân sĩ như chính khách, chuyên gia, học giả ký tên, trong đó bao gồm những người đoạt Giải Nô-ben kinh tế học, cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát trển kinh tế, v.v...

Bức thư ngỏ trích dẫn số liệu nghiên cứu của tạp chí “Y học Thiên nhiên” Anh chỉ rõ, năm 2021, bất bình đẳng trong phân phối vắc-xin khiến cứ 24 giây là xuất hiện một ca tử vong vốn có thể dự phòng.

Biên tập viên:Hạ Vi