Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đi con đường phát triển hòa bình, phá vỡ kiểu mẫu lỗi thời, được đánh giá cao rộng rãi

2023-03-12 14:01:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Hai Kỳ họp” Trung Quốc đang diễn ra đã truyền thông điệp rõ ràng trước thế giới rằng: Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc sẽ mang lại thay đổi tích cực cho sự hợp tác phát triển giữa các nước trên thế giới, tiếp thêm động năng cho việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa kinh tế. Nhân sĩ các nước cũng mong đợi trí tuệ Trung Quốc và sức mạnh Trung Quốc gìn giữ hòa bình thế giới, thúc đẩy cùng nhau phát triển.

Trong thời gian diễn ra hai kỳ họp Trung Quốc năm nay, khi trả lời phỏng vấn riêng, Ngoại trưởng Xy-ri Faisal Mekdad cho biết,“Chúng tôi cho rằng cộng đồng quốc tế trước sau như một hưởng ứng rộng rãi sáng kiến của Trung Quốc, tất cả những sáng kiến do nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất trong những năm qua, bất kể là hợp tác “Vành đai và con đường” hay là sáng kiến an ninh toàn cầu, Xy-ri đều hết sức ủng hộ. Trung Quốc dốc sức đề xướng một thế giới không có chiến tranh, bảo vệ lợi ích của đông đảo nhân dân”.

Biên tập viên:Vũ Minh