Nhân sĩ quốc tế: Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ đóng góp cho thế giới

2023-03-12 16:48:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Việc triệu tập Hai kỳ họp của Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế. Nhân sĩ quốc tế tập trung vào nền kinh tế Trung Quốc, cho rằng sự phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ góp phần vào sự thịnh vượng của khu vực và phục hồi kinh tế của toàn cầu.

Ông Adrian Welsh, Bí thư Đảng Cộng sản Quebec, Ca-na-đa cho biết: Hai kỳ họp là một quá trình rất dân chủ, Trung Quốc phát triển kinh tế theo nguyện vọng của người dân, đó là một sự khích lệ đối với thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh