Đồng chí Vương Hộ Ninh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV

2023-03-10 18:05:21(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 10/3, Kỳ họp thứ nhất Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3, bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên Ban Thường vụ.

Đồng chí Vương Hộ Ninh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV.

Biên tập viên:Vũ Minh