Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần phải nỗ lực mở ra cục diện mới xây dựng hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia nhất thể hóa

2023-03-09 10:13:52(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều ngày 8/3, khi tham dự phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quân Giải phóng Nhân dân và Lực lượng Cảnh sát vũ trang trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, củng cố và nâng cao hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia nhất thể hóa, là những bố trí chiến lược của Trung ương Đảng khi nắm bắt tình hình mới, nhiệm vụ mới và yêu cầu mới đặt ra cho công cuộc xây dựng đất nước và quân đội hùng mạnh, bắt tay vào điều phối tốt hơn giữa phát triển và an ninh, giữa xây dựng kinh tế và xây dựng quốc phòng. Quán triệt thực hiện tốt bố trí này, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đạt được mục tiêu phấn đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đẩy nhanh xây dựng quân đội Trung Quốc trở thành quân đội hàng đầu thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh