Số lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh trên cả nước Trung Quốc đột phá 20 tỷ kiện hàng

2023-03-09 14:56:01(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu giám sát của Cục Bưu chính Nhà nước Trung Quốc cho thấy, tính đến ngày 8/3, số lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh trên cả nước Trung Quốc đã lên đến 20, 09 tỷ kiện hàng.

Hiện nay, cả nước Trung Quốc hàng ngày có hơn 100 triệu kiện hàng chuyển phát nhanh lưu động trong khu vực nông thôn, đã thông suốt hơn nữa kênh vận chuyển sản phẩm công nghiệp đi xuống thôn làng và sản phẩm nông nghiệp đi vào thành phố.

Biên tập viên:Vũ Minh