#Quyếttâmmạnhmẽ Lệnh trừng phạt của Mỹ xuất phát từ mối lo bị tụt hậu trong lĩnh vực lượng tử

2023-03-09 10:00:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu toàn cầu về đổi mới công nghệ. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang làm việc để thu hẹp khoảng cách. Trong lĩnh vực lượng tử, Trung Quốc đối đầu với Mỹ. Thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực siêu dẫn và quang lượng tử, đạt được “ưu thế lượng tử” trên hai “đường đua”: Xây dựng đường trục giao tiếp an toàn lượng tử đầu tiên trên thế giới; Chế tạo được nguyên mẫu máy tính lượng tử siêu dẫn tiên tiến.

Để bắt kịp Trung Quốc, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Sáng kiến Lượng tử Quốc gia vào năm 2018. Mỹ đã đưa nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại.

Biên tập viên:Vũ Minh