Báo cáo công tác của Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc trình lên Kỳ họp thứ nhất Nhân Đại Khoá XIV xem xét---Tư pháp công chính góp phần quản trị quốc gia của Trung Quốc

2023-03-08 10:56:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/3, Báo cáo công tác của Toà án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc đã được trình lên Kỳ họp thứ nhất Nhan Đại khoá XIV xem xét. Hai bản báo cáo đã nhìn lại toàn diện công tác chính trong 5 năm qua, tập trung vào mục tiêu “cố gắng để quần chúng nhân dân cảm nhận được sự công bằng chính nghĩa trong mỗi một vụ án tư pháp”, trình bày sự thật và án lệ, góp phần quản trị quốc gia Trung Quốc bằng tư pháp công chính.

 “Bộ luật Dân sự” ban hành năm 2021 đã đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ quyền nhân thân, thể hiện rõ sự coi trọng giá trị của con người. Báo cáo của Toà án Nhân dân tối cao Trung Quốc cho thấy, trong 5 năm qua, tòa án lũy kế xét xử và kết án 875 nghìn vụ án tranh chấp quyền nhân thân, bao gồm nhiều phương diện như danh dự, vinh dự, hình ảnh, tiếng nói, riêng tư cá nhân,v.v..Biên tập viên:Vũ Minh