#Quyếttâmmạnhmẽ Con đường quật khởi của thành phố Hợp Phì ở miền Trung Trung Quốc

2023-03-08 10:00:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Nếu một thành phố nội địa bình thường, tài nguyên thiên nhiên không dồi dào, không phải là trung tâm giao thông chính, thiếu quỹ tài chính, đồng thời, thành phố cũng phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ hơn 30 thành phố lớn khác. Nó có thể quật khởi trong vòng mười năm không? Hoặc thậm chí tăng trưởng với tốc độ bất ngờ?

Hợp Phì đã làm được điều đó, thông qua một chiến lược đầu tư thông minh và quyết đoán.

Biên tập viên:Vũ Minh