#Quyếttâmmạnhmẽ Chuyển chất thải từ than đá thành điện năng

2023-03-07 10:00:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Tối ưu hóa cơ cấu ngành than mới chỉ là bước đầu tiên ở Trung Quốc, bước tiếp theo là giảm thiểu lượng khí thải carbon của toàn bộ chuỗi ngành than.

Đá sỏi than là chất thải rắn sinh ra trong quá trình khai thác và rửa than, chiếm 10% đến 15% tổng sản lượng than. Trung Quốc đã chuyển chất thải từ than đá này thành điện năng.

Biên tập viên:Vũ Minh