Đường trở về nơi cũ của Thiên Nga

2023-03-07 12:17:26(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Cùng với thời tiết chuyển ấm, loài Thiên Nga đang tránh đông đã bắt đầu tập bay, chuẩn bị bước vào hành trình trở về nơi ở cũ. Thiên Nga là một trong những loài chim di cư có hành trình di chuyển dài nhất. Hạ tuần tháng 10 hàng năm, hàng chục nghìn chim Thiên Nga từ khu vực tây Xi-bê-ri, Mông Cổ bay về các nơi ở miền Đông Trung Quốc như tỉnh Sơn Đông, v.v., để tránh rét, năm sau khi thời tiết ấm trở lại liền di chuyển về phía Bắc.

Biên tập viên:Vũ Minh