Bình Luận: Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đang được thúc đẩy theo cách này, chia sẻ cơ hội với thế giới

2023-03-06 11:40:15(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Hai kỳ họp” năm nay là hai kỳ họp đầu tiên được tổ chức sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Làm thế nào để thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý. Báo cáo Công tác Chính phủ năm 2023 do Chính phủ Trung Quốc trình lên Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân Đại), cơ quan có thẩm quyền cao nhất Trung Quốc để thảo luận vào ngày 5/3 nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ kiên trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, thúc đẩy hoạt động kinh tế chuyển biến tốt về tổng thể và đạt hiệu quả cao về chất và tăng trưởng hợp lý về lượng. Đồng thời, báo cáo đã công bố các mục tiêu phát triển dự kiến chính của Trung Quốc trong năm nay.

Năm nay, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP dự kiến ở mức khoảng 5%, xem xét đầy đủ tình hình trong và ngoài nước đối với phát triển kinh tế của Trung Quốc, phù hợp nhu cầu của Trung Quốc trong việc thúc đẩy vững chắc quá trình hiện đại hóa, có lợi cho việc ổn định kỳ vọng và củng cố niềm tin.

Xét về phạm vi thế giới, niềm tin đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng không ngừng được tăng cường. Mới đây, nhiều tổ chức quốc tế đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023. Giám đốc điều hành của nhiều công ty xuyên quốc gia như Volkswagen, Apple, Mercedes-Benz, Pfizer v.v., đã đến hoặc dự định đến Trung Quốc để thảo luận về đầu tư. Tờ “Nhật báo phố Uôn” đăng bình luận viết, nền kinh tế Trung Quốc đã mở đầu Năm con Thỏ với sự tăng trưởng trở lại, nâng cao khả năng kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm nay.

Ngoài kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, các mục tiêu phát triển chính được đề xuất trong báo cáo còn bao gồm: tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm mới ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra ở thành thị khoảng 5,5%; mức tăng giá tiêu dùng khoảng 3%; đẩy mạnh xuất nhập khẩu tăng trưởng ổn định và nâng cao chất lượng; tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP và lượng phát thải các chất gây ô nhiễm chủ yếu tiếp tục giảm, v.v.

Các nhiệm vụ chính cho phát triển kinh tế của Trung Quốc trong năm nay bao gồm ra sức mở rộng nhu cầu trong nước, đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, thu hút và sử dụng vốn nước ngoài với mức độ lớn hơn, ngăn chặn và hóa giải hiệu quả các rủi ro kinh tế và tài chính lớn. Điều này không chỉ có lợi cho thúc đẩy vững chắc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, mà còn mang lại nhiều cơ hội hơn cho thế giới.

“Mở đầu tốt đẹp cho công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện” - đây là yêu cầu tổng thể đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong năm nay. Hiện nay, tính không xác định của môi trường bên ngoài đang gia tăng, Trung Quốc vẫn cần nỗ lực rất nhiều để thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Tuy nhiên, diện cơ bản phát triển theo hướng tốt trong thời gian dài của kinh tế Trung Quốc là không thay đổi, nhân dân Trung Quốc có niềm tin thu hoạch tương lai qua làm việc thiết thực, cùng với thế giới thực hiện cùng thắng.

Biên tập viên:Vũ Minh