#Quyếttâmmạnhmẽ Cách mạng về trang phục

2023-03-06 09:17:58(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Trung Quốc đang trải qua một cuộc cách mạng về trang phục, mọi người thể hiện bản sắc cá nhân của họ thông qua quần áo. Hán Phục là trang phục truyền thống của Trung Quốc, bắt nguồn từ lịch sử văn minh Trung Quốc hàng nghìn năm, nhưng đã biến mất 300 năm trước. Bây giờ nó trở lại mạnh mẽ.

Biên tập viên:Vũ Minh