Trung Quốc không bao giờ kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào khi triển khai hợp tác “Vành đai và Con đường”

2023-03-05 15:35:39(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Kỳ họp thứ 1 Nhân đại Trung Quốc Khoá XIV Vương Siêu cho biết, trong 10 năm kể từ khi đưa ra sáng kiến “Vành đai và Con đường”, nhóm bạn bè không ngừng mở rộng, lũy kế có hơn 150 nước và hơn 30 tổ chức quốc tế đã ký kết văn bản hợp tác. Hợp tác thiết thực “Vành đai và Con đường” tiếp tục đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho các nước về phát triển kinh tế, tạo việc làm và cải thiện dân sinh. Trong khi triển khai hợp tác “Vành đai và Con đường”, Trung Quốc không bao giờ kèo theo bất kỳ điều kiện chính trị nào, không bao giờ tìm kiếm bất kỳ lợi ích chính trị riêng nào, sẵn sàng cùng các đối tác cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” tiếp tục thúc đẩy cùng xây dựng chất lượng cao “Vành đai và Con đường” đạt được càng nhiều bước phát triển mới.

Biên tập viên:Vũ Minh