Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm 2023

2023-03-05 10:21:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/3, Khi trình bày Báo cáo Công tác Chính phủ trước Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm 2023.

Báo cáo còn đặt các mục tiêu phát triển chính khác: Tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị duy trì ở mức khoảng 5,5%; Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 3%; Thu nhập cư dân cơ bản tăng đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; Thúc đẩy xuất nhập khẩu tăng trưởng ổn định và nâng cao chất lượng, cán cân thanh toán quốc tế cơ bản cân bằng; Sản lượng lương thực duy trì trên mức 650 triệu tấn; trọng điểm kiểm soát sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch, môi trường sinh thái được cải thiện ổn định.

Biên tập viên:Vũ Minh