Kỳ họp thứ nhất Nhân Đại Trung Quốc khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng ngày 5/3, làm việc trong 8 ngày rưỡi, có 9 chương trình nghị sự

2023-03-04 14:03:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng ngày 5/3, bế mạc vào sáng ngày 13/3, làm việc trong 8 ngày rưỡi.

Kỳ họp cả thảy có 9 chương trình nghị sự, bao gồm: Xem xét 6 báo cáo trong đó có xem xét Báo cáo Công tác Chính phủ, thẩm tra báo cáo và dự thảo kế hoạch, thẩm tra báo cáo và dự thảo ngân sách, xem xét báo cáo công tác Ủy ban thường vụ Nhân Đại, xem xét báo cáo công tác Tòa án Nhân dân Tối cao và xem xét báo cáo công tác Viện Kiểm tra Nhân dân Tối cao; Xem xét dự thảo Luật Lập pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bản thảo đã chỉnh sửa); Xem xét phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện; Bầu cử và quyết định bổ nhiệm nhân sự các cơ quan quốc gia. Tất cả các công tác để chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Nhân Đại Trung Quốc khóa XIV đã hoàn tất.

Biên tập viên:Vũ Minh