#Quyếttâmmạnhmẽ Tìm lại nhà thơ Tân Khí Tật

2023-03-04 16:54:42(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Từ thời cổ đại, Trung Quốc đã là một đất nước của văn học. Nhà thơ Tân Khí Tật là một trong sự tồn tại rất đặc biệt. Ông được coi là nhà thơ Từ vĩ đại nhất trong thời kỳ Năm Tống khoảng tám thế kỷ trước và là một vị tướng yêu nước. “Trong cơn say, khêu đèn, nhìn kiếm. Mộng về thổi tù khắp quân doanh”. Đây là câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Phá trận” của nhà thơ Tân Khí Tật. Hiện nay, một nhóm nghệ sĩ từ khắp Trung Quốc đã tập hợp lại để tái tạo giai điệu đã mất của bài "Phá trận", đưa những tâm tư, hoài bão của nhà thơ Tân Khí Tật trình bày một cách trọn vẹn với những người đương thời.

Biên tập viên:Vũ Minh