#Tổng Bí thư Tập Cận Bình với văn hóa Tập 8: Ngâm vịnh lịch sử

2023-03-02 10:00:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

“Bản hùng ca của vua Gesar”, “Sử thi Manas” và “Sử thi Jangar” là 3 sử thi anh hùng vĩ đại của Trung Quốc, lần lượt có nguồn gốc từ truyền thuyết dân tộc Tạng, dân tộc Kan-kát và dân tộc Mông Cổ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nhiều lần đề cập đến ba bộ sử thi này tại nhiều trường hợp. Những bảo vật dân tộc này đã thể hiện sinh động cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung Hoa.

Văn hóa Trung Hoa bao gồm văn hóa các dân tộc. Đúng như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nói: “Văn hóa các dân tộc cùng tỏa sáng, văn hóa Trung Hoa tuy trải qua lịch sử lâu đời, nhưng càng thêm sức sống và giá trị, đây là cội nguồn người Trung Quốc có niềm tự tin mạnh mẽ vào văn hóa”.

Biên tập viên:Vũ Minh