Tỉnh Vân Nam Trung Quốc thực thi điều lệ bảo hộ cây chè cổ - Nghiêm cấm hành vi xâm hại cây chè cổ

2023-02-28 14:49:01(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: “Điều lệ bảo hộ cây chè cổ tỉnh Vân Nam” sẽ bắt đầu được thực thi từ ngày 1/3/2023.

Vân Nam là nơi khởi nguồn của cây chè thế giới, tài nguyên cây chè cổ hết sức phong phú. Theo thông kê điều tra sơ bộ, cây chè cổ phân bố thành một dải tập trung ở tỉnh Vân Nam có khoảng hơn 44,6 nghìn héc-ta (670 nghìn mẫu) với 20 triệu cây.

Biên tập viên:Thanh Đóa