Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp nhà toán học nổi tiếng quốc tế Khưu Thành Đồng

2023-02-27 14:35:04(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/2, tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp nhà toán học nổi tiếng quốc tế Khưu Thành Đồng (Shing-Tung Yau).

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, cần tôn trọng quy luật khoa học, tăng cường nghiên cứu khoa học cơ bản, thiết thực xây dựng vững chắc nền tảng sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ. Cần tôn trọng nhân tài, tạo môi trường phát huy đầy đủ tài năng của nhân tài. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế, cùng góp phần vào sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại.

Ông Khưu Thành Đồng đã có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy toán học, là người Hoa đầu tiên trên thế giới được trao Giải thưởng Fields, giải thưởng toán học cao nhất thế giới, những năm gần đây dốc sức vào việc xây dựng các bộ môn khoa học cơ bản và đào tạo nhân tài toán học xuất sắc tại Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân