Hiệp định RCEP sẽ mang lại cơ hội mới hợp tác cùng có lợi cho Phi-li-pin

2023-02-27 10:56:39(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Đặc phái viên Tổng thống Phi-li-pin về Thương mại, Đầu tư và Du lịch với Trung Quốc Bê-ni-tô Tê-chi-cô (Benito Techico) mới đây cho biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ mang lại những cơ hội mới hợp tác cùng thắng trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế Phi-li-pin.

Ngày 21/2, Thượng viện Quốc hội Phi-li-pin đã thông qua văn kiện phê chuẩn RCEP. Ông Tê-chi-cô cho biết, điều này sẽ mở ra một "cánh cửa cạnh tranh" mới cho Phi-li-pin, một mặt sẽ có lợi cho sự phát triển của nông nghiệp, ngành dịch vụ và du lịch địa phương, mặt khác cũng sẽ kích thích hiệu quả sức sống sáng tạo tự chủ của các doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy sự xuất hiện của các ngành nghề mới và động năng mới.

Ông cho biết, Trung Quốc là bên tham gia quan trọng vào hợp tác kinh tế khu vực. Trong khuôn khổ RCEP, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Phi-li-pin và Trung Quốc sẽ chào đón những cơ hội mới cùng thắng, có triển vọng sẽ đạt được những thỏa thuận có lợi hơn cho việc tiếp cận thị trường Trung Quốc, và thu hút càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực như ngành chế tạo, nông nghiệp, v.v..

Biên tập viên:Thanh Đóa