Việc gieo cấy vụ Xuân cả nước Trung Quốc có sự mở đầu tốt đẹp

2023-02-27 14:36:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Gieo cấy vụ Xuân là nền tảng cho bộ̣i thu lương thực cả năm. Sản lượng lương thực trong việc gieo trồng vụ Xuân chiếm khoảng 60% trong cả năm, vùng Hoa Nam là vùng miền triển khai gieo trồng vụ Xuân sớm nhất của Trung Quốc. Tại huyện Lạc Đông, tỉnh Hải Nam, một loạt giống lúa mới chịu mặn đã được gieo trồng đại trà khi qua thí nghiệm và thí điểm.

Trong việc sản xuất lúa chiêm năm nay, các chủ thể kinh doanh mới như trang trại gia đình, hợp tác xã chuyên nghiệp, v.v., tại các tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, vv., đã phát huy đầy đủ vai trò kết nối và dẫn dắt nông dân, ra sức phổ biến mô hình quản lý trồng trọt hiện đại như gieo trồng bằng máy móc, thúc mầm bằng nhiệt độ ổn định, ươm giống trong nhà máy, v.v..

Tình hình điều tra nông nghiệp mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho thấy, diện tích gieo trồng lúa mì vụ Đông năm nay đạt trên 22 triệu ha, diện tích gieo trồng tăng trưởng trong ổn định, xu thế sinh trưởng khá tốt về tổng thể. Về việc hoa màu vụ Hè có thể bị tác hại bởi các yếu tố như rét tháng ba, sâu bệnh, v.v., Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã cử nhóm khoa học công nghệ với hơn 120 chuyên gia đến tuyến đầu gieo cấy vụ Xuân.

Biên tập viên:Kiều Quân