Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc luôn đặt ASEAN lên lựa chọn hàng đầu trong ngoại giao láng giềng

2023-02-24 11:02:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/2 cho biết, Trung Quốc luôn đặt ASEAN vào lựa chọn hàng đầu trong ngoại giao láng giềng, dốc sức ủng  hộ In-đô-nê-xi-a phát huy vai trò nước Chủ tịch luân phiên.

Về việc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trong thời gian chuyến thăm In-đô-nê-xi-a đã trình bày lập trường về phát triển quan hệ Trung Quốc ASEAN, Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, In-đô-nê-xi-a là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm nay. Thúc đẩy quan hệ Trung Quốc và ASEAN tiếp tục phát triển là một trong những trọng điểm trong chuyến thăm In-đô-nê-xi-a lần này của Bộ trưởng Tần Cương.

Người Phát ngôn Uông Văn Bân còn cho biết, Ngoại trưởng In-đô-nê-xi-a Rê-nô cho biết, In-đô-nê-xi-a kiên định dốc sức cho hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực, chủ trương ASEAN sẽ không trở thành “người đại diện” của bất kỳ thế lực bên ngoài nào.

Biên tập viên:Hạ Vi