Dốc sức sản xuất kịp đơn đặt hàng

2023-02-24 14:54:03(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Từ đầu năm đến nay, “bận rộn” trở thành từ then chốt trong công nghiệp và kinh tế tuyến đầu Trung Quốc. Nắm chắc dự án, tranh thủ đơn đặt hàng, dốc sức sản xuất, tiếng máy móc vang lên rộn rã trong nhà xưởng, doanh nghiệp dốc sức mạnh mẽ khôi phục làm việc và sản xuất.

Biên tập viên:Vũ Minh