Cục Kiểm soát bệnh tật Nhà nước Trung Quốc: Tỷ lệ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của người cao tuổi Trung Quốc lên tới 96,1%

2023-02-24 10:56:42(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tính đến hiện nay, số lượng người cao tuổi Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 là 241,688 triệu người, theo thống kê trên nền tảng dân số điều tra chuyên mục về người cao tuổi toàn quốc Trung Quốc cuối năm 2022, tỷ lệ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của người cao tuổi Trung Quốc lên tới 96,1%.

Vụ trưởng Vụ Giám sát và Dự báo Cục Kiểm soát bệnh tật Nhà nước Trung Quốc Dương Phong cho biết, tiếp theo, sẽ căn cứ vào bố trí của Cơ chế chung phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19 Quốc vụ viện Trung Quốc, theo tình hình diễn biến của vi-rút và phát triển vắc-xin, lên kế hoạch một cách khoa học cho công tác tiêm chủng tiếp theo, chỉ đạo các nơi tiếp tục thúc đẩy trật tự công tác tiêm chủng vắc-xin cho nhóm người trọng điểm như người cao tuổi.

Biên tập viên:Hạ Vi