Để thế giới an toàn hơn, Trung Quốc đóng góp phương án khả thi

2023-02-22 15:50:23(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đài chúng tôi ngày 22/2 ra bình luận nhan đề: “Để thế giới an toàn hơn, Trung Quốc đóng góp phương án khả thi”.

Ngày 21/2, Trung Quốc công bố “Văn kiện khái niệm Sáng kiến An ninh toàn cầu”, trình bày hơn nữa quan niệm cốt lõi của sáng kiến, hơn nữa đề xuất 20 phương hướng hợp tác trọng điểm, xây dựng “lộ trình” tường tận hơn cho việc thực hiện sáng kiến.

Tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất Sáng kiến An ninh toàn cầu, đề xướng đi một con đường an ninh kiểu mới đối thoại nhưng không đối đầu, kết bạn nhưng không liên kết, cùng thắng nhưng không phải có tổng bằng không, cung cấp phương hướng mới, tư duy mới nhằm tháo gỡ bế tắc cho an ninh nhân loại. Hiện nay, sáng kiến này đã nhận được sự đánh giá cao và ủng hộ của hơn 80 nước và tổ chức khu vực.

Tháo gỡ khó khăn và bế tắc của an ninh, mấu chốt là phải đúng bệnh bốc thuốc. Sáng kiến An ninh toàn cầu nhấn mạnh, “kiên trì an ninh quan chung, tổng hợp, hợp tác, bền vững”, “kiên trì tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước”, “kiên trì tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc”, “kiên trì coi trọng sự quan ngại an ninh hợp lý của các nước”, “kiên trì thông qua tham vấn đối thoại, giải quyết bất đồng và tranh chấp giữa các nước bằng phương thức hoà bình”, “kiên trì trù tính chung giữ gìn an ninh trong lĩnh vực truyền thống và phi truyền thống”.

“Văn kiện khái niệm” đã đề xuất 20 phương hướng hợp tác trọng điểm nhằm vào sự quan ngại an ninh quốc tế nổi bật nhất, cấp bách nhất hiện nay, bao gồm nhiều phương diện như phát huy vai trò của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải quyết vấn đề điểm nóng qua giải pháp chính trị, ứng phó thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, hoàn thiện quản trị an ninh toàn cầu, v.v, đồng thời đề xuất ý tưởng về nền tảng và cơ chế hợp tác sáng kiến.

An ninh là quyền lợi của các nước trên thế giới, không phải là độc quyền sáng chế của một số nước. Trung Quốc mong các bên cùng tham gia Sáng kiến An ninh toàn cầu, chung sức thực hiện tầm nhìn và mục tiêu trong đó, mang lại hòa bình và an ninh nhiều hơn cho thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân