Diễn đàn phòng họp xanh “Sáng kiến An ninh toàn cầu: Phương án Trung Quốc tháo gỡ khó khăn về an ninh” diễn ra tại Bắc Kinh

2023-02-22 15:12:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/2, Diễn đàn phòng họp xanh “Sáng kiến An ninh toàn cầu: Phương án Trung Quốc tháo gỡ khó khăn về an ninh” diễn ra tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc, tuyên bố Trung Quốc chính thức công bố “Văn kiện khái niệm về Sáng kiến An ninh toàn cầu”.

Bộ trưởng Tần Cương cho biết, “Văn kiện khái niệm về Sáng kiến An ninh toàn cầu” thể hiện trách nhiệm gìn giữ hòa bình thế giới và quyết tâm kiên định bảo vệ an ninh toàn cầu của Trung Quốc.

Bộ trưởng Tần Cương cho biết, Trung Quốc sẽ trước sau như một dốc sức đi con đường phát triển hòa bình, bất kể phát triển đến trình độ nào, Trung Quốc không bao giờ xưng bá, không mở rộng, không mưu cầu phạm vi thế lực, không tiến hành chạy đua vũ trang. Ông nhấn mạnh, sự phát triển của Trung Quốc không tách rời môi trường quốc tế an ninh. Tương tự, không có an ninh của Trung Quốc cũng không có an ninh của thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi