#Tổng Bí thư Tập Cận Bình với văn hóa Tập 6: Trường An

2023-02-22 10:25:25(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói: “Nếu muốn tìm hiểu Trung Quốc 1.000 năm trước, thì đi thăm Tây An”.

Di sản lịch sử – văn hóa của Tây An hội tụ tinh hoa thời kỳ hưng thịnh của nền văn minh Trung Hoa. Tây An, thời xưa từng có tên “Trường An”, có nghĩa là “trường trị cửu an” (yên bình lâu dài). Thời kỳ Khai Nguyên (năm 713-741), hoàng đế nhà Đường nỗ lực phát triển đất nước, sức mạnh quốc gia bước sang giai đoạn hưng thịnh nhất, mở ra cục diện thời kỳ hưng thịnh.

Tường thành của hoàng cung năm xưa chính là tường thành cổ Tây An ngày nay. Vinh quang của thời kỳ hưng thịnh và cố đô của 13 triều đại đều được khắc ghi trên tường thành cổ này.

Biên tập viên:Vũ Minh