Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Các vấn đề liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông đều không phải là vấn đề nhân quyền!

2023-02-21 15:18:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đối thoại Nhân quyền Trung Quốc - Liên minh châu Âu lần thứ 38 đã diễn ra mới đây. Ngày 20/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, tại cuộc đối thoại, Trung Quốc đã đi sâu giới thiệu về quan niệm nhân quyền lấy nhân dân làm trung tâm của Trung Quốc.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc yêu cầu Liên minh châu Âu nhìn nhận khách quan sự phát triển trong sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc, chấm dứt chính trị hóa và thực hiện tiêu chuẩn kép các vấn đề nhân quyền, tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc.

Trung Quốc chỉ rõ, các vấn đề liên quan đến Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông đều không phải là vấn đề nhân quyền, mà là vấn đề nguyên tắc quan trọng liên quan đến chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, không cho phép có sự can thiệp từ bên ngoài.

Biên tập viên:Dung Dung