Bộ Chính trị Trương ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định triệu tập Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

2023-02-21 16:31:15(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21/2 triệu tập hội nghị, quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận báo cáo công tác của Bộ Chính trị trước Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị đã thảo luận dự thảo “Phương án cải cách bộ máy của Đảng và Nhà nước”, quyết định căn cứ theo ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần này tiến hành sửa đổi và trình văn kiện này lên Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX xem xét.

Biên tập viên:Hải Vân