Tỉnh Hải Nam Trung Quốc bố trí hành động đặc biệt bảo vệ an ninh sinh thái Công viên quốc gia rừng mưa nhiệt đới

2023-02-20 15:01:27(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhằm bảo vệ an ninh sinh thái Công viên quốc gia rừng mưa nhiệt đới Hải Nam, Cục Công an rừng Sở Công an tỉnh Hải Nam mới đây quyết định từ trung tuần tháng 2 đến cuối tháng 12/2023, sẽ triển khai hành động đặc biệt tấn công tội phạm phá hoại tài nguyên rừng và động thực vật hoang dã trong khu vực công viên rừng quốc gia.

Biên tập viên:Hạ Vi