Đại diện Trung Quốc thường trú tại Liên Hợp Quốc: NATO không được chỉ làm kẻ gây rắc rối

2023-02-19 12:35:09(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/2, Đại diện Trung Quốc thường trú tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, cuộc khủng hoảng U-crai-na có liên quan mật thiết với việc NATO không ngừng mở rộng về phía đông sau Chiến tranh lạnh. Ông hối thúc NATO từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, làm việc tốt cho hòa bình và ổn định của thế giới, chứ không được chỉ làm kẻ gây rắc rối.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày đã tổ chức phiên họp công khai về vấn đề U-crai-na. Đại diện Trương Quân cho biết, NATO một mặt nói định vị của họ là liên minh mang tính khu vực và mang tính phòng thủ không thay đổi, mặt khác không ngừng vượt khu vực và lĩnh vực phòng thủ truyền thống, kích thích mâu thuẫn, sắp đặt căng thẳng, không ngừng tăng cường liên hệ an ninh quân sự với các nước châu Á - Thái Bình Dương, việc này rõ ràng là tự mâu thuẫn.

Biên tập viên:Hạ Vi