"Tổng Bí thư Tập Cận Bình với văn hóa" Tập 3: Đưa bảo vật quốc gia hồi hương

2023-02-18 10:00:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Cổ vật và di sản văn hóa chứa gien và dòng máu của dân tộc Trung Hoa, là tài nguyên văn minh Trung Hoa không thể tái sinh, không thể thay thế. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân coi trọng cao độ công tác truy tìm và đưa cổ vật thất lạc hồi hương. Kể từ Đại hội lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã ký thỏa thuận song phương, xây dựng cơ chế hợp tác với 24 quốc gia, đưa hơn 1800 cổ vật hồi hương.

Biên tập viên:Duy Hoa